Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant youngyoungyoungMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 9 Months
Needs Core Membership
Statistics 211 Deviations 1,160 Comments 6,013 Pageviews
×

Newest Deviations

JIYOUNG (23062018) by Jynosawffuenp JIYOUNG (23062018) :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 5 0 BEZT BOY by Jynosawffuenp BEZT BOY :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 7 0 ONG (5) by Jynosawffuenp ONG (5) :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 7 0 pack texture 'birthday' by Jynosawffuenp pack texture 'birthday' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 37 17 pack texture 'cherry day ' by Jynosawffuenp pack texture 'cherry day ' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 20 8 pack texture' violet day' by Jynosawffuenp pack texture' violet day' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 27 8 PSD COLORING 004 by Jynosawffuenp PSD COLORING 004 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 15 6 PSD COLORING 003 by Jynosawffuenp PSD COLORING 003 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 5 2 PSD COLORING 002 by Jynosawffuenp PSD COLORING 002 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 9 5 PSD COLORING 001 by Jynosawffuenp PSD COLORING 001 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 19 10 17062018 SHARE BACKGROUP 'blossom in JP' by Jynosawffuenp 17062018 SHARE BACKGROUP 'blossom in JP' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 25 17 : : HAPPY 600+ WATCHER : : by Jynosawffuenp : : HAPPY 600+ WATCHER : : :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 52 88 Wanna One in Wonderland by Jynosawffuenp Wanna One in Wonderland :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 4 0 'pack texture' my sky by Jynosawffuenp 'pack texture' my sky :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 39 25 'pack texture' blossom in Japan by Jynosawffuenp 'pack texture' blossom in Japan :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 39 18 'pack texture' inmycity by Jynosawffuenp 'pack texture' inmycity :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 34 17

Groups

Activity


deviantID

Jynosawffuenp's Profile Picture
Jynosawffuenp
youngyoungyoung
Vietnam

Donate

Jynosawffuenp has started a donation pool!
67 / 1,000
donate nếu các cậu thích art của mình

You must be logged in to donate.
  • Anonymous
    Anonymous Deviant
    Donated Nov 2, 2017, 2:31:09 AM
    67

Comments


Add a Comment:
 
:iconkiara-kinnpc:
Kiara-KinnPC Featured By Owner Dec 26, 2017  Student Artist
Chào Sáp ! Mình là 1 trong những người đăng ký học HOLYSHIT class và class bảo 25-12 ra bài nhưng mình chưa thấy class làm đúng lịch * ngóng dài cổ * what should I do ? Big Fool Emoji-07 (Cry) [V2] 
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Dec 26, 2017
mình biết jj-jj mình vẫn đang cải thiện việc ra lesson nè hic 
Reply
:icontranhalinh:
tranhalinh Featured By Owner Oct 22, 2017  Student Interface Designer
Can you watch back me?
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Oct 22, 2017
Sr I can not . If you want you can unwatch me
Reply
:icontranhalinh:
tranhalinh Featured By Owner Oct 23, 2017  Student Interface Designer
-<3
Reply
Add a Comment: